Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może mieć miejsce z powodu niedobrego funkcjonowania urządzeń albo nieznajomości reguł BHP. W obu przypadkach konsekwencje zazna pracodawca. Prócz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ubezpieczenia pracowników są jednym z kluczowych obowiązków właściciela zakładu pracy. Ubezpieczenie powinni posiadać bez wyjątku wszyscy pracownicy. Pracownicy z reguły posiadają ubezpieczenia w PZU. W przypadku wypadku przy pracy, mamy do czynienia z ubezpieczeniami osobowymi, a dokładniej z zabezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Do tych wypadków kwalifikuje się między innymi uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, albo śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku. Wśród pracowników modne jest także zabezpieczenie na dożycie, a więc takie, które umożliwia wpłatę pieniędzy przez ubezpieczyciela, jeżeli osoba ubezpieczająca się dożyje określonego w umowie okresu zakończenia zabezpieczenia. Tego typu umowy są zabezpieczeniami długoterminowymi. Konsorcjum ma obowiązek zwrócenia wpłaconych przez osobę składek, jeżeli umrze w czasie trwania terminu ubezpieczenia. Niejednokrotnie okres taki kończy się, gdy osoba ubezpieczona kończy wiek emerytalny.