Test kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje niemal na doskonaleniu zdolności jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje za to mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, absolutnie nieprzydatna za granicą, aczkolwiek stanowi podwalinę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zadań. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do pojedynczych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić zdolność czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a następnie zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o umiejętność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie napisać co widzi na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.