Reguły BHP

Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być znane każdemu pracownikowi. Zaznajomienie pracowników z nimi jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca czasami jest też odpowiedzialny za odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są jednym z najistotniejszych elementów życia, o które wypada zadbać. Ubezpieczenia na życie można posiadać równocześnie w Zwykłym Zakładzie Ubezpieczeń, a także w obcych konsorcjach ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia są istotne, bo jeżeli doszłoby do złej sytuacji, to ubezpieczyciel ma obowiązek zrealizować odszkodowanie osobie poszkodowanej. Oczywiście nie zawsze wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela jest możliwa. Odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. Takim niedobrym sytuacjom można jednak zapobiec, stosując się do reguł bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca, który troszczy się o ubezpieczenie pracownicze, wie dobrze, jaką rolę pełnią w zakładzie pracy reguły bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego troszczy się, ażeby były doceniane poprzez pracowników.