Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego, jak i ubezpieczenia innego typu, są mniejsze sposobności na uzyskanie odszkodowania. Sytuację może uchronić tylko dobry prawnik. Zabezpieczenia są istotne i chociaż zwykle drogie, nie należy z nich rezygnować. Istnieją różne typy zadośćuczynień, a ich klasyfikacje dokonuje się ze względu na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru odmiany. Poszkodowany może między innymi zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim zaszło do wypadku, gdy to w ogóle możliwe. Taka forma odszkodowania tyczy się głównie nieznacznych strat i jest przeważnie wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Swoją drogą osoba poszkodowana ma też prawo do rekompensaty finansowej. Z reguły pokrywają straty przeżyte przez poszkodowanego, ale także korzyści, poniechane w toku szkody. W sferze prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak odnosi się raczej stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: