Gramatyka

Zasadniczym elementem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania hipotez i wykonywania odpowiednich zadań, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim poziomie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna bazować zatem na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu swoich zdolności i surowym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymaga od słuchacza metodycznego powtarzania opanowanego materiału z segmentu gramatyki i stosowaniu posiadanej wiedzy w strukturach zdania, w ciągu wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dosyć szeroki, w który wliczają się zwłaszcza konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich tworzenie, jak i sprawiające trudności truizmy, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one sporo znaczeń, w zależności od kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są również wyrażenia o bardzo podobnym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez wielkich problemów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.