Główne umiejętności językowe

Do kluczowych zdolności językowych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, kontrolowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje właśnie na tych zręcznościach. Nie wyobrażam sobie, ażeby nauka angielskiego nie obejmowała słuchania, a także pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wzmiankując. Ich opanowanie zapewni uczniowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej zadowalającym, ale także zezwoli na zdanie matury. Powinno się jednakże uwzględniać, iż nauka angielskiego to też znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania ważnych zdolności językowych nauka angielskiego jest dotkliwa. Jest to czynnik potwierdzony wieloma słuchaczami, którzy nie dostali promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy umieli wykorzystać języka angielskiego praktycznie, z tej przyczyny będzie on w istocie zbędny. Zasadnicze jest, ażeby profesor kładł ogromny akcent na rozwijanie napomkniętych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu